1. Postanowienia ogólne

Rząd Curecao przyznał firmie Globonet B.V. licencję na prowadzenie gier hazardowych numer 1668/JAZ, zarejestrowanej w Kaya Richard J. Beaujon Z/N, Curacao.

Rejestracja na stronie www.playfortuna.com lub którejś z witryn lustrzanych, oznacza akceptację i chęć wypełnienia zasad i warunków wymienionych poniżej. Niniejsza umowa została zawarta pomiędzy Graczem a Netglobe Services Ltd., operatorem witryny, zarejestrowanym w 79 Spyrou Kyprianou Avenue, Protopapas Building, 2-nd floor, office 201, 3076 Limassol, Cyprus (znanym jako “Play Fortuna”).

2. Zarządzanie kontem

2.1. Rejestracja

Aby rozpocząć grę hazardową na pieniądze, musisz zakończyć proces rejestracji. Na etapie początkowym musisz podać nazwę klienta oraz hasło, swój osobisty adres email oraz walutę, w której chcesz grać. W drugim etapie, przed dokonaniem pierwszego depozytu, Gracz musi podać swoje imię, nazwisko, datę urodzenia, miasto i kraj zamieszkania oraz numer telefonu.

Podczas procesu rejestracji Gracz musi podać dokładne i prawdziwe dane osobowe. Jeden Gracz może założyć tylko jedno konto; nowe konta nie będą rejestrowane, jeżeli Gracz przeszedł proces rejestracji wcześniej. Używanie konta innego Gracza jest zabronione. Jeżeli Gracz zostanie uznany za naruszajacego niniejsze warunki, Play Fortuna zastrzega sobie prawo do zamknięcia/anulowania jego konta, wypłaty wszystkich środków i zaprzestania dalszego świadczenia usług.

2.2. Obowiązki Gracza

Gracz NIE może:

 • Być obywatelem USA, Cypru, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Hiszpania, Australia lub Izrael ani żadnego z krajów, w którym zasady licencji hazardowych zabraniają udziału w grach hazardowych jako takich lub u konkretnych i wymienionych dostawców;
 • Być osobą niepełnoletnią według prawa swojego kraju lub mieć poniżej 18 lat;
 • Posiadać ograniczoną odpowiedzialność;
 • Występować w imieniu osób trzecich;
 • Używać nielegalnie zgromadzonych środków do celów hazardowych;
 • Używać kart kredytowych lub debetowych oraz innych metod płatniczych bez zgody właściciela lub posiadacza rachunku.

Jeżeli Gracz zostanie uznany za naruszajacego niniejsze warunki, Play Fortuna zastrzega sobie prawo do zamknięcia/anulowania jego konta, wypłaty wszystkich środków i zaprzestania dalszego świadczenia usług.

2.3. Prawa Play Fortuna w odniesieniu do kont Graczy

Play Fortuna zastrzega sobie prawo do:

 • odmowy otwarcia konta lub zamknięcia konta istniejącego, bez podawania przyczyn i dalszych wyjaśnień;
 • żądania przedstawienia dokumentów w celu identyfikacji Gracza, zgody na wykorzystanie karty płatniczej lub każdej innej metody płatności oraz wszelkich dokumentów i oświadczeń dotyczących własności danej karty lub konta. Jeżeli Gracz nie dostarczy wszystkich wymaganych dokumentów, Play Fortuna może zamknąć konto Gracza, i/lub anulować jego wygrane i/lub anulować wszystkie fundusze na koncie Gracza;
 • utrzymywania i zarządzania środkami posiadacza konta, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami;
 • konfiskaty środków zgromadzonych na koncie Gracza, w całości lub częściowo, w przypadku gdy Gracz łamie niniejszy regulamin, pośrednio lub bezpośrednio;
 • przejęcia środków lub wygranych, które zostały omyłkowo dodane do konta gracza z powodu błędu technicznego lub ludzkiego. Jeżeli w przypadku stwierdzneia takiej okoliczności na koncie Gracza nie będą się znajdowały wystarczające środki, wymagalna kwota zostanie zaksięgowana na jego koncie jako debet.

2.4. Gwarancje Play Fortuna w stosunku do kont Graczy.

Play Fortuna gwarantuje, że:

 • zarządzanie środkami Gracza będzie się odbywało z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa;
 • Przetwarzanie danych osobowych Gracza w ścisłej zgodności z uregulowaniami prawnymi;
 • Żadne dane osobowe posiadacza rachunku, w tym informacje na temat jego wygranych, nie będą przekazywane stronom trzecim. Wyjątkiem może być sytuacja, gdy posiadacz rachunku wyda osobistą zgodę na publikację jakichkolwiek swoich danych, na przykład w celach marketingowych;
 • Wszystkie żądania ze strony posiadacza rachunku, dotyczące ograniczenia jego dostępu do gier hazardowych, zarówno czasowo jak i na stałe, zostaną uwzględnione;
 • Wszelkie spory wynikające z użytkowania konta gracza w Play Fortuna a nie ujęte w niniejszym regulaminie, zostaną rozstrzygnięte zgodnie z prawem Republiki Cypru.

2.5. Waluta konta Gracza i zmiana waluty

2.5.1. Podczas procesu rejestracji, Gracz wybiera podstawową walutę, w jakiej prowadzone będzie jego konto Gracza. Obecnie Play Fortuna pozwala otworzyć konto w jednej z następujących walut: EUR, USD, PLN, RUB, UAH, SEK.

2.5.2. Jeżeli Gracz z jakichkolwiek powodów zdecyduje się na zmianę waluty swojego konta, musi postępować zgodnie z wytycznymi poniżej:

 • Wyczyść aktualne konto na prawdziwe pieniądze, wypłacając wszystkie środki z konta;
 • Skontaktuj się z Obsługą Klienta i złóż wniosek o zmianę waluty konta Gracza;
 • Gdy otrzymasz od Obsługi Klienta potwierdzenie zamknięcia aktualnego konta, będziesz musiał jeszcze raz zarejestrować konto i podczas procesu rejestracji wybrać nową walutę;
 • Poinformuj Obsługę Klienta o otwarciu nowego konta i podaj dane nowego i starego użytkownika. Obsługa Klienta przetransferuje i zachowa twój status Gracza osiągnięty na poprzednim koncie. Niemniej wszystkie bonusy, punkty, rankingi turniejowe i inne korzyści marketingowe osiągnięte na starym koncie NIE ZOSTANĄ przetransferowane na nowe konto i zostaną usunięte.

Wymienione akcje mają ograniczenia:

 • Zmiany waluty konta można dokonać tylko jeden raz;
 • Nowe konto nie będzie objęte powitalnym bonusem za pierwszy depozyt. Jeżeli mimo to bonus zostanie dopisany do konta w wyniku pomyłki, zostanie on anulowany.

2.5.3. Niezgodności z procedurami dotyczącymi procesu zmiany waluty konta, wymienionymi w punkcie 2.5.2 a stwierdzone po stronie Gracza, mogą zostać zinterpretowane jako złamanie Regulaminu, co może prowadzić do zamknięcia konta Gracza i/lub anulowania wygranych i/lub anulowania środków na koncie Gracza.

2.6. Ograniczenia hazardu online w poszczególnych jurysdykcjach.

2.6.1. Gry hazardowe online mogą być nielegalne w niektórych jurysdykcjach. Znajomość przepisów i ograniczeń jurysdykcji leży w gestii gracza. Jeśli hazard internetowy jest zabroniony przez jurysdykcję, pod która podlega gracz, wówczas graczowi nie wolno dokonywać wpłat do kasyna Play Fortuna.

3. Płatności

3.1 Strony transakcji finansowych

Wszystkie depozyty gracza są obsługiwane przez posiadacza licencji, LUB/ORAZ operatora witryny internetowej Netglobe Services LTD. Wszystkie płatności wygranych są przesyłane wyłącznie na osobiste kont gracza przy użyciu danego systemu płatności.

3.2 Operacyjne kursy walut, konwersja walut

Jeżeli waluta płatności różni się od waluty konta Gracza, wówczas każde dodanie lub odjęcie środków zostanie przeprowadzone używając wewnętrznych kursów walutowych Play Fortuna. Play Fortuna nie pobiera żadnej prowizji podczas konwersji walut, a kursy walut pozostają niezmienne dla obu dróg konwersji. Aktualne kursy są publikowane na stronie kasowej Play Fortuna. Niektóre metody płatności wymuszają własne przeliczniki walut w stosunku do funduszy Gracza, w wypadku, gdy waluta konta gracza jest inna niż waluta płatności. Wówczas przeliczenie funduszy gracza odbywa się po kursach obowiązujących w danej metodzie płatności.

3.3. Prowizje płatnicze

Play Fortuna nie pobiera żadnej prowizji za depozyt Gracza. Jednakże niektóre metody płatności mogą żądać opłat za przesłanie środków, określonych w ich wenetrznych taryfach.

Wypłata wygranych dokonywana jest bez żadnych prowizji obciążających Gracza. Gracz otrzymuje na konto pełną kwotę, która została przez niego zadysponowana podczas procesu wypłaty. Wszelkie prowizje od przesyłu pokrywane są przez Play Fortuna. W wypadku, gdy wybrana metoda płatności wymaga oddzielnej prowizji za transakcję, wówczas pokrywana jest ona ze środków Gracza.

3.4. Zasady wypłaty wygranych i limity

Wnioski o wypłatę są przetwarzane 24/7. Harmonogram płatności może ulec zmianie w dni wolne od pracy. Aplikacje procesu wypłaty rozpatrywane są zwykle w terminie do 24 godzin od czasu złożenia zlecenia wypłaty.

Aplikacja procesu wypłaty oznacza płatność na rzecz Gracza lub zapytanie weryfikacyjne, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Weryfikacja dokumentów trwa nie dłużej niż 24 godziny od chwili złożenia zapytania weryfikacyjnego a czas wypłaty liczony jest od chwili, gdy weryfikacja zakończy się powodzeniem.

Limity dotyczące wypłaty wygranych zależą od waluty konta Gracza oraz jego statusu. Bardziej szczegółowe informacje na temat aktualnych limitów – poniżej.

Waluta:
StatusLimit dzienny USD
New1500
Silver2000
Gold3000
Vip5000
Platinum7500
StatusLimit dzienny EUR
New1500
Silver2000
Gold3000
Vip5000
Platinum7500
StatusLimit dzienny RUB
New100000
Silver130000
Gold200000
Vip330000
Platinum500000
StatusLimit dzienny UAH
New42000
Silver56000
Gold84000
Vip140000
Platinum210000
StatusLimit dzienny PLN
New5600
Silver7500
Gold11250
Vip18750
Platinum28100
StatusLimit dzienny SEK
New13500
Silver18000
Gold27000
Vip45000
Platinum67500
StatusLimit dzienny BRL
New6000
Silver8000
Gold12000
Vip20000
Platinum30000

3.5. Zasady wypłaty wygranych

Aby płatność została zrealizowana w ciągu gwarantowanych przez Play Fortuna 24 godzin, muszą zostać spełnione poniższe warunki:

 • W momencie zlecania wypłaty i przetwarzania jej przez Dział Finansowy, zlecona kwota wypłaty musi znajdować się na koncie gracza, w przeciwnym razie zlecenie wypłaty zostanie odrzucone;
 • Konto Gracza oraz/lub metody płatności muszą być zweryfikowane lub być aktywne, w przypadku, gdy weryfikacja nie jest wymagana. Ostateczna decyzja o konieczności weryfikacji należy do Działu Finansowego Play Fortuna;
 • Adres email gracza musi być zweryfikowany (wskazówki dotyczące weryfikacji znajdziesz w zakładce swojego konta);
 • Zlecenie wypłaty należy złożyć za pośrednictwem tego samego systemu płatności i na ten sam rachunek rozliczeniowy, z którego dokonano wpłaty. Kasyno zastrzega sobie prawo do nie wypłacania środków na konto, z którego nie zostały złożone depozyty. Kasyno zastrzega sobie prawo do wycofania środków na dowolną metodę płatności, z której korzystał właściciel konta, wtedy Kasyno jest zobowiązane powiadomić właściciela konta gracza o zmianie metody płatności. Jednocześnie kasyno zastrzega sobie prawo do zaoferowania graczowi alternatywnego sposobu wypłaty środków w przypadku, gdy wszystkie metody płatności do dokonywania depozytów nie pozwalają na jakiekolwiek transakcje ze względów technicznych lub finansowych. W wypadku, gdy gracz nie zaakceptuje zaproponowanej metody wypłaty wygranej, termin procesu aplikacji zostaje wydłużony do czasu, gdy wypłata będzie możliwa do zrealizowania, biorąc pod uwagę obiektywne okoliczności. W przeciwnym razie zlecenie wypłaty zostanie anulowane a środki zostaną cofnięte na konto Gracza;
 • Wysokość zakładów, dokonanych przez Gracza, musi wynieść co najmniej trzykrotność ostatniego dokonanego depozytu, od czasu ostatniej płatności lub wyzerowania konta. Jeżeli gracz odmówi dokonania wymaganej kwoty obrotu, Play Fortuna zastrzega sobie prawo do potrącenia 10% prowizji od wypłacanej kwoty oraz anulowania wygranych pochodzących z bonusów, free spinów oraz dodanych punktów;
 • Zlecenie wypłaty nie może przekroczyć dziennego limitu wypłat. Jeżeli Gracz przekroczy ten limit, wypłata zostanie zrealizowana w ciagu kolejnych dni, w kwotach korespondujących z dziennymi limitami wypłat;
 • Jeżeli Gracz dokonał depozytu wykorzystując metodę SMS, proces wypłaty środków podlega specjalnym zasadom, wymienionym w punkcie 3.6.

3.6. Wypłata wygranych po dokonaniu depozytu metodą SMS

W przypadku, gdy Gracz zasilił swoje konto przy użyciu metody płatności SMS, proces wypłaty wygranych powinien się zakończyć w ciagu 24 godzin od chwili pozytywnej weryfikacji szczegółów płatności. Weryfikacja płatności SMS zostanie przeprowadzona po 2 dniach od momentu ostatniej dokonanej płatności przy użyciu SMS.

Jeżeli Gracz dokona więcej niż 25 depozytów przy użyciu metody SMS, Play Fortuna rezerwuje sobie prawo do żądania od operatora telefonii komórkowej deklaracji wydatków odpowiadających używanemu do depozytu numerowi telefonu.

Jeżeli płatność Gracza stanie się przedniotem skargi (podszywanie się lub oszustwo), Gracz wyraża zgodę na przedstawienie informacji o użytkowniku numeru telefonu (dane użytkownika). Dane te muszą zostac dostarczone przez Gracza w nieedytowanym pliku (.jpg, .pdf, etc.).

3.7. Przepływy funduszy podczas zlecenia wypłaty, statusy aplikacji

W momencie złożenia zlecenia wypłaty przez Gracza, zlecenie otrzymuje status “W trakcie”. W tym czasie żadne środki na koncie gracza nie są zablokowane i pozostają pod kontrolą Gracza aż do chwili zakończenia płatności. Rzeczywista wypłata następuje w momencie, gdy środki zostają wypłacone przez Dział Finansowy, a wtedy status zlecenia zostaje zmieniony na “Zakończono”. Jeżeli zlecenie wypłaty zostanie z jakiegoś powodu anulowane, nie zmieni to sytuacji na koncie Gracza.

4. Polityka bonusów

4.1. Zasady ogólne

Dla zachęty Graczy, Play Fortuna oferuje:

 • Bonusy (od depozytu i bez depozytu);
 • Free spiny (darmowe zakręcenia);
 • Punkty;
 • Turnieje;
 • Inne rodzaje zachęt, takich jak loterie.

Dodatkowe informacje dotyczace obrotu i korzystania z bonusów oraz innych typów zachęt przedstawiono poniżej. Poszczególne rodzaje nieregularnych zachęt mogą podlegać szczególnym warunkom udziału i użycia. Oprócz tego, zasady użycia dla specjalnych zachęt marketingowych mogą kolidować z ogólnymi zasadami użycia, określonymi poniżej.

4.2. Ograniczenia udziału w polityce bonusów

Jeden Gracz może skorzystać z zachęt bonusowych oferowanych przez Play Fortuna używając wyłącznie jednego konta Gracza. Jeżeli zostanie stwierdzone, że Gracz otwierając wiele kont próbuje skorzystać ze specjalnych dodatkowych bonusów, wszystkie jego wygrane osiągniete na innych kontach zostana anulowane a nowe konta zostana zamknięte.

4.3. Statusy Gracza

Statusy Gracza pozwalają na uzyskanie dodatkowych korzyści oferowanych aktywnym graczom. Po zakończeniu procesu rejestracji, każdy Gracz otrzymuje status “New”. Po dokonaniu depozytu status zmienia się. Rośnie wraz z kolejnymi depozytami dokonywanymi w ciagu ostatnich 30 dni. Tabela poniżej ilustruje zmiany w statusie Gracza w zależności od wysokości depozytów:

Status Wysokość miesięcznych depozytów
Silver 250$ lub równowartość
Gold 1 000$ lub równowartość
VIP 2 500$ lub równowartość
Platinum 5 000$ lub równowartość

Status Gracza jest uaktualniany przy okazji każdego dokonanego depozytu. Jeżeli w ciagu 30 dni Gracz nie dokona depozytów na sumę wymaganą do utrzymania obecnego, podwyższonego statusu, jego status zostanie obniżony. Play Fortuna zastrzega sobie prawo do obniżenia statusu Gracza (oraz jednoczesnej redukcji przywilejów należnych temu statusowi), jeżeli uzna się, że aktywność Gracza po podwyższeniu statusu zdradza oznaki sztuczności. Na przykład, wielokrotne wypłaty w celu dokonania depozytów o takiej samej wysokości w przyszłości, niska aktywność po dokonaniu depozytu, etc. Gdy nastąpi takie obniżenie statusu, Gracz ma prawo do osiągnięcia statusu wyższego, wykazując prawidłową aktywność .

4.4. Przywileje statusu Gracza

Status Gracza wpływa na cały zakres parametrów polityki bonusowej. Szczegóły określono poniżej:

Status New Silver Gold VIP Platinum
Zwrot tygodniowy Tak Tak Tak Tak Tak
Współczynnik obliczania punktów 1 1 1.05 1.05 1.10
Obrót bonusów x45 x40 x35 x35 x30
Udział w promocjach i loteriach Nie Nie Tak Tak Tak
Darmowy udział w specjalnych turniejach Nie Nie Nie Tak Tak
Osobisty menedżer Nie Nie Nie Nie Tak

4.5. Konto bonusowe, obrót bonusem, czas ważności bonusu

Suma wszystkich bonusów jest transferowana na jedno konto bonusowe. Nie jest możliwe używania środków bonusowych do zawierania zakładów do czasu, aż zostanie wykonany pełen wymagany obrót tymi środkami, ani też transfer na konto Gracza. Aby przelać środki bonusowe na konto z prawdziwymi pieniędzmi, gracz musi dokonać pełnego wymaganego obrotu środkami bonusowymi.

Na przykład, Gracz otrzymał bonus w wysokości 20$ z promocyjnymi warunkami obrotu x25. Aby uwolnić bonus, Gracz musi postawić zakłady za 500$ (20$ x 25). Dopóki Gracz nie dokona pełnego wymaganego obrotu, bonus pozostaje na koncie bonusowym. Do wykonania wymaganego obrotu środkami bonusowymi używać można jedynie środków z konta z prawdziwymi pieniędzmi i żadne środki bonusowe nie mogą zostać użyte do tego celu.

Bonusy uwalniane są w tej samej kolejności,w jakiej zostały przyznane, to znaczy najpierw Gracz stawia zakłady by uwolnić bonus otrzymany jako pierwszy, następnie drugi, etc. Każdy bonus jest ważny przez 30 dni od dnia, w którym został przyznany.

4.6. Gry o obniżonym współczynniku obrotu bonusem i dodatku punktowym

Dla niżej wymienionych typów gier tylko 5% wysokości zakładu zalicza się do obrotu bonusem, natomiast 20% zostaje zamienione na punkty:

 • Ruletka;
 • Blackjack;
 • Bakarat;
 • Kości;
 • Poker;
 • Wideo poker.

1% obrotu bonusem:

 • Castle Builder;
 • Forsaken Kingdom;
 • Jekyll and Hyde;
 • Scrooge;
 • Tomb Raider 2;
 • Big Bang™;
 • Blood Suckers™;
 • Robin Hood Shifting Riches;
 • The Wish Master™.

4.7. Wygaśnięcie bonusu i odmowa przyznania bonusu

Jeśli Gracz zamierza zrezygnować z bonusu, może to zrobić kontaktując się z Działem Obsługi Klienta. Bonus zostanie odjęty z konta bonusowego z jednoczesnym anulowaniem dokonanego obrotu tym bonusem. Identyczna sytuacja występuje, gdy żywotność bonusu wygasa. Bonus wtedy jest usuwany z konta bonusowego, a obrót tym bonusem jest anulowany.

4.8. Typy bonusów

Bonusy w Play Fortuna występują w dwóch kategoriach: bonusy od depozytu i bez depozytu. Bonusy od depozytu są przyznawane jako nagroda za dokonanie depozytu a ich wysokość zależy od wysokości depozytu. Bonusy bez depozytu są przyznawane w nagrodę za wykonanie przez Gracza pewnych zadań określonych w warunkach promocji.

4.9. Standardowe (stałe) bonusy od depozytu

Wszyscy nowi Gracze Play Fortuna są uprawnieni do bonusu 100% za swój pierwszy depozyt. Bonus od pierwszego depozytu należy się tylko za jeden, pierwszy depozyt danego Gracza a jego wysokość wynosi 100% kwoty pierwszego depozytu. Maksymalna kwota bonusu za pierwszy depozyt wynosi 500.00 USD lub ekwiwalent w innej walucie. Minimalna kwota pierwszego depozytu, uprawniająca do skorzystania z bonusu wynosi 10.00 USD. Warunki obrotu bonusemwynoszą x45. Play Fortuna regularnie uruchamia specjalne oferty promocyjne z ofertami bonusowymi za kolejne depozyty, których szczegóły są publikowane na stronie Play Fortuna, wysyłane do Graczy na adres mailowy oraz prezentowane w odpowiedniej zakładce w profilu Gracza. Wymagania obrotu poszczególnych bonusów mogą wynosić od x45 do x30, w zależności od statusu Gracza (patrz punkt 4.4).

4.10. Free spiny i warunki obrotu

Free spiny są specjalnym typem akumulowanych bonusów, które pozwalają Graczowi na dokonywanie zakręceń na konkretnych slotach za darmo, czyli bez konieczności używania funduszy z konta Gracza. Przyznane free spiny charakteryzują się trzema kluczowymi parametrami: gra, w której można wykorzystać free spiny, liczba bezpłatnych rund oraz kwota potencjalnego zakładu w każdej rundzie. Jeżeli free spiny zostały przyznane w wyniku akcji promocyjnej związanej z depozytem gracza a wygrane osiągnięte dzięki free spinom zostaną dodane bezpośrednio do aktualnego konta, wtedy aby uwolnić kwotę wygraną dzięki free spinom, Gracz musi dokonać obrotu kwotą depozytu, dzięki któremu otrzymał free spiny, 10 razy. Cała kwota wygranych może zostać użyta w celu wykonania wymaganego obrotu. Jeżeli free spiny zostały dodane jako bonus nie od depozytu lub w związku z depozytem, wygrane osiągnięte dzięki free spinom zostaną dodane do konta bonusowego a warunki obrotu wygrana kwotą pozostają takie, jak ogólne warunki określone w punkcie 4.5.

4.11. Punkty, wymiana punktów na prawdziwe pieniądze

Punkty są specjalną zachętą przyznawaną aktywnym Graczom Play Fortuna. Za każdy zakład dokonany przy użyciu prawdziwych pieniędzy, Gracz otrzymuje punkty wedle przelicznika: 1.00 USD = 1 punkt. Zaokrąglenie ułamkowej wartości punktowej następuje z dokładnością do 0.01.

Gracze, ze statusem wyższym niż “Silver”, otrzymują punkty według wyższego przelicznika, co pokazano w tabeli poniżej:

Status Dodatkowe punkty procentowe
Gold 5%
VIP 5%
Platinum 10%

Po uzbieraniu co najmniej 1000 punktów, Gracz ma możliwość wymiany punktów na prawdziwą gotówkę. Jeżeli Gracz wymienia część punktów zgromaczonych na swoim koncie, wówczas przelicznik wymiany wynosi 1000 punktów – 1.00 USD (lub ekwiwalent w innej walucie). W przypadku wymiany wszystkich punktów, w zależności od statusu Gracza oraz ilości zgromadzonych punktów, przelicznik będzie wyglądał jak pokazano poniżej:

Punkty Przelicznik wymiany Poziom
0 0 Przybysz
1 000 1 000 Pierwszorazowy
5 000 975* Junior
10 000 950* Amator
20 000 925* Aktywny gracz
50 000 900* Ekspert
100 000 800* Profesjonalny
200 000 700* Master
500 000 600* Renomowany gracz
1 000 000 500* Mędrzec

W przypadku stwierdzenia braku aktywności Gracza przez 365 dni kalendarzowych (dokonywanie depozytów, stawianie zakładów), wszystkie zebrane i niewykorzystane punkty zostają automatycznie anulowane.

4.12. Tygodniowy bonus CashBack

Bonus CashBack to częściowy zwrot środków przegranych przez Gracza w ciągu tygodnia. Bonus CashBack jest naliczany w każdy piątek biorąc pod uwage wynik ostatnich 7 dni. Bonus jest naliczany w formie punktów i może być użyty bez konieczności spełniania dodatkowych warunków w każdej chwili.

Liczba zebranych punktów zależy wyłącznie od wysokości strat Gracza w ciągu ostatnich 7 dni, co przedstawiono w tabeli poniżej:

30.00 USD - 49.99 USD 1,000 punktów
50.00 USD - 99.99 USD 2,000 punktów
100.00 USD - 249.99 USD 5,000 punktów
250.00 USD - 499.99 USD 10,000 punktów
500.00 USD - 999.99 USD 20,000 punktów
1,000.00 USD - 2,499.99 USD 50,000 punktów
2,500.00 USD - 4,999.99 USD 100,000 punktów
5,000.00 USD - 9,999.99 USD 200,000 punktów
10,000.00 USD i więcej 500,000 punktów

4.13. Turnieje

Turnieje to specjalne konkursy organizowane przez Play Fortuna cyklicznie dla Graczy. Każdy turniej posiada konkretną liczbę wygrywających miejsc. Wszystkie wygrane w turniejach są wypłącane w formie punktów. Aby wziąć udział w konretnym turnieju, Gracz musi kliknąć przycisk “Weź udział”. Każdy turniej odbywa się w określonym czasie; zawiera konkretne typy gier, w których zawieranie zakładów przez Gracza skutkuje odpowiednią pozycją. Każdy uczestnik turnieju otrzymuje w trakcie jego trwania taką samą liczbę punktów/taki sam przelicznik, bez względu na status Gracza. Zmiany na listach turniejowych/pozycja Gracza, pokazują się z minutowym opóźnieniem, w związku z kwestiami technicznymi.

4.14. Kody bonusowe

Kody bonusowe to konkretne typy bonusowych dodatków. Play Fortuna przyznaje kody bonusowe indywidualnie. Mogą przybierać formę punktów, prawdziwej gotówki lub free spinów. Aby aktywować kod bonusowy, Gracz musi wpisać go na stronie Play Fortuna w sekcji Promocje.

4.15. Bonusy i wypłata wygranych

Nieobrócone bonusy nie powodują ograniczeń w wypłacie środków z konta. Niemniej, w takim wypadku, wszystkie nieobrócone bonusy, pozostające na koncie bonusowym, zostają anulowane.

4.16. Ograniczenia użycia polityki bonusów

Play Fortuna rezerwuje sobie prawo do odmowy udziału Graczy w polityce bonusów, bez podania przyczyny. W takim wypadku, wszystkie przyznane bonusy, free spiny oraz punkty mogą zostać anulowane, jak również wygrane osiągniete dzięki nim (w tym free spiny i punkty). Gracz wówczas może kontynuować grę, używając wyłącznie środków ze swojego konta.

5. Ograniczenia odpowiedzialności

5.1. Inne wersje językowe

Oprócz wersji angielskiej, inne wersje językowe zostały wprowadzone wyłącznie dla wygody Graczy. W przypadku nieścisłości pomiędzy angielskim tekstem Zasad Użytkowania a jakąkolwiek inną wersją językową, za obowiązującą uważa się wersję angielską.

5.2. Sytuacje sporne

Play Fortuna zastrzega sobie prawo do rozstrzygania ewentualnych sporów, wedle własnego uznania i zgodnie z zasadami słuszności i zasadności.

5.3. Zwolnienie od odpowiedzialności

Play Fortuna nie ponosi odpowiedzialności za:

 • żadne problemy związane z dostarczycielami oprogramowania;
 • kwestie, które w pełni lub częściowo ograniczają zdolność Gracza do gry;
 • problemy sieciowe;
 • żadne szkody doświadczone przez Graczy.

5.4. Ujawnienie danych osobowych

Play Fortuna zmuszona będzie udostępnić dane osobowe Gracza, jeżeli będzie to konieczne, wydając je zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

6. Polityka Prywatności i Cookies

6.1. Gromadzone informacje

Play Fortuna ceni prywatność i poufność Graczy. Zbieramy wyłącznie informacje niezbędne do naszej działalności. Podczas procesu rejestracji Gracz musi podać niektóre z informacji o sobie. Szczegółowe informacje na temat procesu rejestracji przedstawiono w punkcie 2.1.

Podczas dokonywania płatności, Gracz musi podać niektóre dane osobowe, takie jak numer karty bankowej czy inne dane. Dane te są przechowywane wyłącznie w otoczeniu certyfikowanym protokołem PCI.

6.2. Hasło do konta

Gracz musi się sam upewnić, że jego hasło do konta jest bezpieczne i odpowiednio zabezpieczone. Personel Play Fortuna nie ma dostępu do haseł Graczy, wobec czego nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie hasła do konta Gracza przez osoby trzecie.

6.3. Ograniczenia prywatności

Informacje prywatne mogą zostać przekazane wyłącznie upoważnionym organom, w następstwie postanowień sądowych lub innych regulacji prawnych. Jednakże Play Fortuna będzie dążyć do uniknięcia takich sytuacji oraz zrobi wszystko, co w jej mocy, by przekazać tylko minimum wymaganych informacji.

6.4. Cookies

Play Fortuna może wysyłać tymczasowe pliki cookies do przeglądarki gracza, gdy ten odwiedza witrynę Play Fortuna -w formie linii informacji tekstowej, która pozwoli na rozpoznanie Gracza podczas jego kolejnej wizyty. Gracz może zrezygnować z polityki cookies. Spowoduje to zmniejszenie wygody korzystania z naszej witryny.

6.5. Zgoda Gracza na Politykę Prywatności

Otwierając konto w Play Fortuna, Gracz wyraża zgodę i akceptuje zasady Polityki Prywatności. Play Fortuna rezerwuje sobie prawo do okresowego uaktualniania założeń Poltyki Prywatności.

7. Zasady użytkowania środków i polityka zwrotów

Zwróć uwagę, że zostałeś naszym klientem i rozpoczałeś grę hazardową. Zwrot lub anulowanie usług nie mogą zostać przeprowadzone w trakcie gry. Gdy grasz “na pieniądze”, używasz prawdziwych pieniędzy zgromadzonych na swoim koncie Gracza.