Trzy gry. Trzy światy. Trzy misje.

Wygraj do 20 000€ w promocji Microgaming!

Drodzy Przyjaciele, Microgaming zaprasza wszystkich rezydentów Play Fortuna na loterię "Trzy gry. Trzy światy. Trzy misje", która potrwa od 23 kwietnia do 1 maja. Przygotowaliśmy 75 nagród pieniężnych o wartości do 1 000€ oraz ekscytującą wycieczkę do wybranego przez Ciebie miejsca o wartości 5 000€.
Aby odebrać los na loterię, musisz skompletować wszystkie z trzech niżej wymienionych zadań:

  • — od 23 do 25 kwietnia - postaw ponad 100 zakładów za prawdziwe pieniądze na slocie Goldwyn's Fairies;
  • — od 26 do 28 kwietnia - postaw zakłady za ponad 25€ na slocie Jungle Jim - El Dorado;
  • — od 29 kwietnia do 1 maja - zdobądź 10 darmowych spinów na slocie Forbidden Throne.

Przypominamy, że każdą z misji możesz zaliczyć wielokrotnie w czasie trwania promocji na konkretnym slocie.
Im więcej zaliczonych zadań - tym większa szansa na wygraną.

Nagrody Głównego Losowania o wartości 10 000€, jak niżej (Nagrody Głównego Losowania"):

Ilosc nagrod Nagroda
5 500 €
10 200 €
55 100 €

Nagrody Losowania VIP o wartości 10 000€ ("Nagrody Losowania VIP"):

Ilosc nagrod Nagroda
1 Doświadczenie
5 1 000 €

Potrójne szczęście aktywowane!
Uczestnicy, na miejsca...

+Regulamin promocji sieciowej Quickfire “Trzy gry. Trzy światy. Trzy misje.”

1. Promocja sieciowa Quickfire "Trzy gry. Trzy światy. Trzy misje" ("Promocja") jest dostępna dla wszystkich graczy, którzy mogą legalnie stawiać zakłady za prawdziwe pieniądze na stronie Play Fortuna i skończyli 18. rok życia ("Gracze").
2. Obowiązującą strefą czasową w niniejszym regulaminie Promocji jest GMT ("Regulamin").
3. Promocja rozpocznie się w momencie uruchomienia gry na stronie internetowej Play Fortuna w poniedziałek 23 kwietnia 2018 roku i potrwa do momentu przyznania nagród ("Czas trwania Promocji").
4. Gracze mają możliwość wygrania nastepujących nagród (łącznie "Nagrody"):
4.1 Nagrody Głównego Losowania o wartości 10 000€, jak niżej (Nagrody Głównego Losowania"):
4.1.1 5 x nagroda pieniężna wartości 500€;
4.1.2 10 x nagroda pieniężna o wartości 200€;
4.1.3 55 x nagroda pieniężna o wartości 100€;
4.2 Nagrody Losowania VIP o wartości 10 000€ ("Nagrody Losowania VIP"):
4.2.1 1 x wycieczka do miejsca przeznaczenia wybraego przez Zwycięzcę, która obejmuje koszty podróży i zakwaterowanie oraz kieszonkowe na wydatki w kwocie 5 000€; oraz
4.2.2 5 x nagroda pieniężna o wartości 1 000€.
5. Nagrody Głównego Losowania oraz nagrody Losowania VIP (każda "Nagroda" oraz wszystkie razem "Nagrody") zależą od dostępności. Play Fortuna zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagród innymi podobnymi o porównywalnej wartości bez uprzedzenia. Nagrody nie podlegają wymianie i nie można ich przekazać innej osobie.
6. Gracz może wziąć udział w Promocji ("Wejście") w Okresie Wejścia w nastepujący sposób:
6.1 Nagrody Głównego Losowania.
6.1.1 Za każde zakumulowane 100 zakładów za prawdziwe pieniądze o dowolnej wartości postawione przez Gracza na slocie Goldwyn's Fairies w okresie Wejścia Misji 1 (“Misja 1”), Gracz otrzyma jedno automatyczne wejście do Promocji oraz szansę na wygranie jednej z Nagród Głównego Losowania.
6.1.2 Za każde postawione przez gracza 25€ (lub ekwiwalent w innej walucie) prawdziwych pieniędzy na slocie Jungle Jim - El Dorado w Okresie Wejścia Misji 2 ("Misja 2"), Gracz otrzyma jedno automatyczne wejście do Promocji oraz szansę na wygranie jednej z Nagród Głównego Losowania.
6.1.3 Za każdym razem, gdy Gracz trafi co najmniej 10 Free Spinów (zarówno początkowych jak i wyzwolonych podczas trybu Free Spinów) na slocie Forbidden Throne w czasie Okresu Wejścia Misji 3 ("Misja 3"), Gracz otrzyma jedno automatyczne wejście do Promocji oraz szansę na wygranie jednej z Nagród Głównego Losowania.
6.1.4 Nie ma ograniczeń co do liczby wejść Gracza do Promocji, aby otrzymać szansę wygrania jednej z nagród Głównego Losowania.
6.1.5 Zwycięskie Wejścia do Nagród Głownego Losowania zostaną wyłonione losowo, a losowanie Nagród Głównego Losowania odbędzie się w piątek 4 maja 2018 roku.
6.2 Nagrody Losowania VIP.
6.2.1 Za każdą Misję 1, Misję 2 i Misję 3 wypełnioną przez Gracza, Gracz otrzyma jedno automatyczne wejście do Promocji i szansę na wygranie jednej z Nagród Losowania VIP. Podobnie, jeżeli Gracz wypełni dwie Misje 1, dwie Misje 2 i dwie Misje 3, Gracz otrzyma dwa automatyczne wejścia do Promocji i szanse na wygranie jednej z Nagród Losowania VIP, i tak dalej.
6.2.2 Nie ma ograniczeń co do liczby wejść Gracza do Promocji, aby otrzymać szansę wygrania jednej z Nagród Losowania VIP.
6.2.3 Zwycięskie Wejścia do Nagród Losowania VIP zostaną wyłonione losowo, a losowanie Nagród Losowania VIP odbędzie się w piątek 4 maja 2018 roku.
6.3 Dla jasności, za każdą Misję 1, Misję 2 i Misję 3 wypełnioną przez Gracza, Gracz otrzyma automatyczne wejście do wygrania jednej z Nagród Losowania VIP, oraz trzy automatyczne wejścia i szanse na wygranie jednej z Nagród Głównego Losowania.
6.4 Jeżeli jakiekolwiek Wejście Gracza podczas Okresu Wejścia zostanie dokonane przy użyciu jakichkolwiek środków bonusowych lub ich części z konta Gracza posiadanego w Play Fortuna, nie będzie żadnych ograniczeń ani restrykcji dotyczących szansy Gracza na wygranie którejkolwiek z Nagród, ani na przyznanie Graczowi Nagrody, jeżeli Wejście Gracza spowoduje, że Gracz wygra Nagrodę.
7. Po losowym wybraniu zwycięskich Wejść, zwycięzcy zostaną powiadomieni w następujący sposób:
7.1 Nagrody Głównego Losowania. Losowanie odbędzie się w piątek 4 maja 2018 roku. Gracze, którzy wygrają Nagrody Głównego Losowania ("Zwycięzcy Głównego Losowania") zostaną o tym fakcie powiadomieni przez Play Fortuna nie później niż o godzinie 18:00 w środę 9 maja 2018 roku. W celu odebrania Nagrody Głównego Losowania, każdy ze Zwycięzców Głównego Losowania musi powiadomić Play Fortuna, że akceptuje Nagrodę Głównego Losowania w ciagu 48 godzin od chwili otrzymania powiadomienia od Operatora o wygranej. Nie będzie powtórnych losowań Nagród Głównego Losowania. Jeżeli przyznanie Nagrody Głównego Losowania będzie niemożliwe, Play Fortuna rezerwuje sobie prawo do zamknięcia losowania Nagród Głównego Losowania w Promocji.
7.2 Nagrody Losowania VIP. Losowanie odbędzie się w piątek 4 maja 2018 roku. Gracze, którzy wygrają Nagrody Losowania VIP ("Zwycięzcy Losowania VIP") zostaną o tym fakcie powiadomieni przez Play Fortuna nie później niż o godzinie 18:00 w środę 9 maja 2018 roku. W celu odebrania Nagrody Losowania VIP, każdy ze Zwycięzców Losowania VIP musi powiadomić Play Fortuna, że akceptuje Nagrodę Losowania VIP w ciagu 48 godzin od chwili otrzymania powiadomienia od Operatora o wygranej. Nie będzie powtórnych losowań Nagród Losowania VIP. Jeżeli przyznanie Nagrody Losowania VIP będzie niemożliwe, Play Fortuna rezerwuje sobie prawo do zamknięcia losowania Nagród Losowania VIP w Promocji.
8. Gdy Zwycięzcy Głównego Losowania i Zwycięzcy Losowania VIP (każdy "Zwycięzca" i wszyscy "Zwycięzcy" razem) zaakceptują wszystkie Nagrody, Promocja zostanie zamknięta i żadne kolejne losowanie nie zostanie już przeprowadzone.
9. Decyzje Play Fortuna dotyczące każdego aspektu Promocji są ostateczne i wiążące i nie będą podlegać żadnej dyskusji.
10. Uczestnicy akceptują i zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu w momencie podjęcia Wejścia do Promocji. Play Fortuna rezerwuje sobie prawo do odmowy wejścia lub przyznania Nagrody każdemu, kto złamie niniejszy regulamin.
11. Play Fortuna zastrzega sobie prawo do unieważnienia, anulowania, zawieszenia lub zmiany Promocji tam, gdzie uzna to za konieczne.
12. Play Fortuna i jego licencjodawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, obrażenia lub rozczarowania któregokolwiek z Graczy w związku z udziałem w Promocji lub w wyniku przyjęcia jakiejkolwiek Nagrody. Zwycięzcy i Gracze zgadzają się zwolnić Play Fortuna i jego licencjodawców z odpowiedzialności za ewentualne obrażenia, uszkodzenia i straty (w tym śmierć), w całości lub częściowo, wynikające z przyjęcia, posiadania, używania lub niewłaściwego wykorzystania jakiejkolwiekj z oferowanych Nagród, lub uczestnictwa w nieniejszej Promocji.
13. Zwycięzcy mogą zostać poproszeni o wzięciu udziału w działaniach promocyjnych związanych z Promocją, które mogą obejmować publikację nazwiska i wizerunku w dowolnych mediach. Play Fortuna i/lub jego licencjodawca może, za wyraźną zgodą Zwycięzcy, wykorzystywać na całym świecie i we wszystkich mediach fakt udziału Zwycięzcy w promocji dla celów marketingowych lub promocyjnych, na swojej stronie internetowej i kanałach mediów społecznościowych w okresie trwania Promocji oraz przez uzasadniony czas po jej zakończeniu ("Określone Cele").
Jeżeli Play Fortuna i/lub jego licencjodawca zachcą wykorzystać fakt Wejścia, muszą przestrzegać wszystkich zobowiązań wynikających z wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych, w tym Data Protection Act 1998 (Ustawa o ochronie danych), Regulation (EU) 2016/679 (the General Data Protection Regulation - Ogólne rozporzadzenie o ochronie danych) oraz wszystkich obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, którym podlega strona, w tym - w stosownych przypadkach - wytyczne i kodeksy postępowania, wydane przez właściwy organ regulacyjny, któremu podlega Zwycięzca:
13.1 Wyraźne i wyłączne zezwolenie na wykorzystywanie dowolnych treści (które mogą zawierać nazwisko, wizerunek oraz podobieństwo uczestnika) na całym świecie, w Określonych Celach;
13.2 Potwierdzenie, że Zwycięzca nie wyraża sprzeciwu wobec przechowywania przez Play Fortuna i jego licencjodawcy w części lub w całości danych dotyczących Wejścia, dla Określonych Celów, lub przechowywania danych kontaktowych Zwycięzcy wyłacznie w celu skontaktowania się ze zwycięzcą; lub transfer części lub całości danych dotyczących Wejścia i danych kontaktowych do miejsca przeznaczenia poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w szczególności na Wyspę Man, wyłącznie do celów okreslonych w punkcie 13;
13.3 Potwierdzenie, że Play Fortuna i jego licencjodawca nie są zobowiązani do użycia jakijkolwiek części danych dotyczących Wejścia, oraz że Zwycięzca nie będzie uprawniony do otrzymania jakichkolwiek wpływów, które moga pochodzić z tytułu Wejścia.
14. Dostepności niniejszej Promocji nie należy rozumieć jako zaproszenia do udziału w Promocji w kraju, w którym tego typu udział jest niedozwolony.
15. Obowiązkiem Graczy jest upewnienie się, że udział w Promocji jest legalny w jurysdykcji, w której dokonują oni zakładów na prawdziwe pieniądze na stronach Play Fortuna.