Säker användning av kreditkort

Casino PlayFortuna ör certifierat i överstämmelse med standard för informationssäkerhet PCI DSS. Vid hantering av kreditkortsinformation följer PlayFortuna standard för informationssäkerhet satt av MasterCard och Visa - Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) specialister, något som garanterar säker hantering av kreditkorsdetaljer och ägares personliga information.

certificate certificate

Syftet med PCI DSS:

  • - att förbättra säkerheten vid elektroniska betalning- och handelssystem;
  • - att skapa en säker miljö för lagring, hantering och överföring av betalkortsdata;
  • - att rationalisera och modernisera affärsprocessen samt reducera priser.

Det finns fyra nivåer av handel service företag (HSF) certifieringar i systemet. HSF är en organisation som accepterar betalkort som en betalning för gods och tjänster. För att nå en specifik nivå av HSF är det nödvändigt att tillmötesgå specifika krav av PCI DSS.

Nivå 1 – genomför handel med en transaktionssumma över 6 miljoner per år, inklusive e-handel.

Nivå 2 – genomför handel med en transaktionssumma mellan 1 till 6 miljoner per år. Inspektionen omfattar en årlig revision för MasterCard och kvartalsredovisningar.

Nivå 3 – genomför handel med en transaktionssumma mellan tjugotusen till 1 miljon per år. Inspektionen omfattar kvartalsredovisningar och årlig självuppskattning.

Nivå 4 – genomför handel med en elektronisk transaktionssumma av mindre än tjugotusen per år. Inspektionen omfattar kvartalsredovisningar och årlig självuppskattning.

Internet – Casino PlayFortuna har den internationella PCI DSS nivå 1 certifieringen. Våra kunder genomför många transaktioner, vilket leder till en hög nivå av tillförlit bland våra spelare.

PCI DSS krav:

  1. Att skapa och upprätthålla ett säkert nätverk;
  2. Garantera säkerheten för betalkortsinformation;
  3. Användning av säkerhetsprogram (användning av anti-virus, utveckling och underhåll av säkerhetssystem).
  4. Strikt åtkomstkontroll.
  5. Konstant övervakning och testning av nätverket.
  6. Garanterad informationssäkerhetspolicy.

Den senaste versionen av PCI DSS godkändes 2008, och en redigerad version godkändes 2009. Efter att ha fått ett godkännande, kan du få ett certifikat som specificerar att systemet är helt kompatibelt med PCI DSS.

PlayFortuna online-casino certifierades med PCI DSS från det tyska företaget USD AG, ett företag som arbetar med många etablerade Europeiska banker och stora organisationer. Certifikatet är Quality Security Assessor. Vad detta betyder är att USD AG kan certifiera även de företag som har en årlig transaktionssumma av 6 miljoner eller mer.