Fortunium

Delta i lottningen om €25 000!

Ett nytt lotteri av Microgaming är ett riktigt test för din lycka.
Vi kommer att lotta mer än 160 priser upp till €5 000 från 25 juni till 3 juli. Vad ska man göra?
Det är väldigt enkelt: spela Fortunium spelet och få en lotterbiljett varje gång insatsen överstiger €25. Du kan få ett obegränsat antal biljetter, så chanserna att vinna är extremt höga.
Kom med oss!

Amoun Pris
1 5000 €
3 1000 €
10 500 €
20 200 €
30 100 €
100 50 €

Regler och Villkor för Fortunium Quickfire Nätverkskampanj

 • 1. Fortunium Quickfire Nätverkskampanj ("Kampanj") är öppen för alla spelare som lagligt kan placera pengar på Play Fortuna hemsida och är 18 år eller äldre ("Spelare").
 • 2. GMT-tidzonen gäller alla gånger som anges i dessa villkor för Kampanjen (“Regler och Villkor").
 • 3. Kampanjen påbörjas måndagen den 25 juni 2018 och kommer att löpa fram till den tid som priserna (enligt nedan) tilldelas ("Kampanjperiod").
 • 4. Följande priser är tillgängliga att bli vunna av spelare (tillsammans “priserna"):
  • 4.1  x1 kontantpris värt €5 000;
  • 4.2  x3 kontantpris värt €1 000 varje;
  • 4.3  x10 kontantpris värt €500 varje;
  • 4.4  x20 kontantpris värt €200 varje;
  • 4.5  x30 kontantpris värt €100 varje;
  • 4.6  x100 kontantpris värt €50 varje.
 • 5. Priserna (varje "Pris" och kollektivt, "Priserna") är föremål för tillgänglighet. Play Fortuna förbehåller sig rätten att ersätta priserna för ett annat av samma slag eller värde utan att meddela. Priserna är inte utbytbara och är oöverförbara.
 • 6. En spelare kan gå in i kampanjen under inträdesperioden, enligt följande:
  • 6.1 För varje ackumulerad €25 (eller motsvarande valuta) satsning på realtid som en spelare ställt på Fortunium online spelautomat under Inträdesperioden, kommer spelaren att få ett automatiskt inträde i Kampanjen ("Inträde") för en chans att vinna ett av priserna.
  • 6.2 Det finns ingen gräns för hur många gånger en spelare kan komma in i kampanjen för en chans att vinna ett av priserna.
  • 6.3 De vinnande inträdena till priserna väljs slumpmässigt och dragningen av priserna äger rum onsdagen den 4 juli 2018.
 • 7. När vinnande inträde har valts slumpmässigt ska vinnarna meddelas enligt följande:
  Dragningen ska äga rum onsdagen den 4 juli 2018. Senast klockan 17:00 onsdag den 11 juli 2018 kommer spelarna som har vunnit priser (“Lottning Vinnare") att meddelas av Play Fortuna om vinsten. För att ta sitt pris måste varje Lottning Vinnare meddela Play Fortuna att de accepterar priset inom 48 timmar efter att ha blivit meddelad av operatören om deras seger. Det kommer inte att bli några omlottningar gjorda för priserna. Om det inte är möjligt att ta priset, reserverar Play Fortuna sig rätten att stänga lottningen av priserna i kampanjen.
 • 8. När Lottning Vinnarna har accepterat alla priser, kommer kampanjen att stängas och inga ytterligare lottningar görs.
 • 9. Play Fortunas beslut om någon aspekt av Kampanjen är slutgiltig och bindande och ingen korrespondens kommer att ingå om den.
 • 10. Deltagarna accepterar och godtar att vara bundna till dessa användarvillkor när de gör ett inträde för att komma in i kampanjen. Play Fortuna förbehåller sig rätten att vägra inträde eller vägra att tilldela ett pris till någon som bryter mot dessa Regler och Villkor.
 • 11. Play Fortuna förbehåller sig rätten att hålla ogiltig, avbryta eller ändra kampanjen där det blir nödvändigt att göra det.
 • 12. Play Fortuna och dess licensgivare är inte ansvariga för någon skada, förlust, eller besvikelse som någon spelare råkar ut för i Kampanjen eller som ett resultat av att acceptera något pris. Lottning Vinnare och spelare accepterar att frigöra och hålla skadfri Play Fortuna och dess licensgivare från och mot eventuella påståenden, skador eller ansvar på grund av skador eller förluster för någon person (inklusive död) eller egendom av något slag som resulterar i helt eller delvis, direkt eller indirekt, från mottagande, innehav, användning eller missbruk av erbjudna priser eller deltagande i denna kampanj.
 • 13. Lottning Vinnarna kan bli ombedda att delta i reklam i samband med Kampanjen. Vilket kan innehålla publicering av deras namn och fotografi i alla media. Play Fortuna och/eller dess licensgivare kan, med Lottning Vinnare, uttryckligt samtycke, använda information hela världen i alla media, Lottning Vinnare Inträde ("Inträde") för marknadsföring på sina webbplatser och sociala medier under kampanjperioden och i rimlig tid efteråt (“Särskilda Syften"). Skulle Play Fortuna och/eller dess licensgivare vilja använda Inträdet ska den uppfylla alla skyldigheter enligt gällande lagstiftning om dataskydd, inklusive dataskyddslagen 1998, förordning (EU) 2016/679 (Allmänna databeskyddsförordningen) och alla tillämpliga lagar och förordningar om skydd för individer med avseende på behandling av personuppgifter som en part är föremål för, inklusive i förekommande fall de riktlinjer som utfärdats av det relevanta regleringsorganet och ska erhålla från Lottning Vinnare:
  • 13.1 uttryckligt och exklusivt tillstånd att använda något innehåll däri (vilket kan inkludera deltagarens namn, bild och likhet) över hela världen för de angivna syftena;
  • 13.2 bekräftar att Lottning Vinnare inte motsätter sig att Play Fortuna och dess licensgivare lagrar kopior av Inträdet, helt eller delvis, för angivna ändamål eller lagrar Lottning Vinnares kontaktuppgifter för att endast kontakta Lottning Vinnare eller överföring av del eller hela inträdet och kontaktuppgifterna till en destination utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), särskilt Isle of Man, för de ändamål som anges i denna punkt 13.
  • 13.3 bekräftar att Play Fortuna och dess licensgivare inte är skyldig att använda någon del av Inträdet och att Lottning vinnare inte har rätt att erhålla några intäkter som kan härledas från Inträdet.
 • 14. Tillgängligheten av denna kampanj bör inte tolkas som ett erbjudande eller en inbjudan att använda kampanjen i något land eller jurisdiktion där sådan användning inte är tillåten.
 • 15. Det är spelarens ansvar att se till att det är lagligt för dem att delta i Kampanjen i vilken jurisdiktion de lägger på riktiga pengar på Play Fortunas webbplatser.