Högländare

Förlora inte ditt huvud och få €40 000!

Vänner, har ni redan köpt ett julgran? Teamet av professionella träklippare av MacLeod-klanen hjälper dig gärna i en så svår affär. Dessa killar vet hur man hugger ... träd! Placera satsningar i Highlander spelet till ett belopp av €30 och delta i prislotteriet, värt €20 000.
"Högländare" turneringen av Microgaming välkomnar dig att placera 10 satsningar av något belopp i turneringsplatsen och vinna ett av CashDrop priserna på €20 000. Delta i turneringen från 6 december till 20 december och vinn mer än 350 gåvor.
Välkommen!

+REGLER OCH VILLKOR FÖR "Högländare" NÄTVERKSKAMPANJ

1. "Högländare" Quickfire Nätverkskampanj är öppen för alla spelare som lagligt kan placera pengar på Play Fortuna’s hemsida och är 18 år eller äldre ("Spelare").
2. GMT-tidzonen gäller alltid som anges i dessa villkor för Kampanjen ("Villkoren").
3. Kampanjen påbörjas när spelet placeras på Play Fortuna’s hemsida (or) den 6 december 2017 och kommer att löpa fram till den tid som priserna (enligt nedan) tilldelas ("Kampanjperiod").
4. Highlander™ varumärket och alla associerade immateriella rättigheter ("Highlander IP") och all goodwill associerat därmed är och kommer alltid att vara Studiocanal SAS och dess föräldrar, dotterbolag och affiliates (gemensamt "Licensieringsparterna”). De licensgivande parterna är inte ansvariga för administrationen av Kampanjen, insamlingen av inkomster, utförande av dragningar eller uppfyllandet av prissättning. Alla frågor du har angående Kampanjen bör riktas till Play Fortuna och inte till licensieringsparterna.
5. Följande priser är tillgängliga att bli vunna av spelare (gemensamt "priserna"):
5.1 Huvudpriser värda €20 000 enligt följande ("Huvudpriser"):
5.1.1 1 x kontantpris värt €10.000,
5.1.2 2 x kontantpriser värda €2 000 vardera,
5.1.3 3 x kontantpriser värda €1 000 vardera,
5.1.4 6 x kontantpriser värda €500 vardera.
5.2 Cash Drop-priser värda €20 000 euro enligt följande ("Cash Drop Prizes"):
5.2.1 100 x kontantpriser värda €20 vardera (tilldelas över 2 cash-drops)
5.2.2 140 x kontantpriser värda €50 vardera (tilldelas över 7 cash-drops)
5.2.3 60 x kontantpriser värda €100 vardera (tilldelas över 4 cash-drops)
5.2.4 10 x kontantpriser värda €200 vardera (tilldelas över 1 cash-drop)
5.2.5 10 x kontantpriser värda €300 vardera (tilldelas över 1 cash-drop).
Priserna är beroende av tillgänglighet. Play Fortuna förbehåller sig rätten att ersätta priserna för en annan av samma slag eller värde utan att meddela. Priserna är inte utbytbara och oöverförbara.
6. En spelare kan komma in i kampanjen ("Inträde") under Inträdesperioden, enligt följande:
6.1 Huvudpriser.
6.1.1 För varje ackumulerad €30 (eller motsvarande valuta) som satsats av en spelare på Highlander™ Online Slot under Inträdesperioden, kommer spelaren att få ett automatiskt inträde i Kampanjen för en chans att vinna en av huvudpriserna.
6.1.2 Det finns ingen gräns för hur många gånger en spelare kan gå in i kampanjen för att vinna huvudpriserna.
6.1.3 De vinnande anmälningarna till huvudpriserna väljs slumpmässigt och huvudpriserna ska ske torsdagen den 21 december 2017.
6.2 Cash Drop priser.
6.2.1 Om minst 10 insatser av vilket värde som helst (från minsta insats och högre) placeras av en spelare på Highlander™ Online Slot på en dag under Insatsperioden enligt tabellen nedan, kommer de ackumulerade 10 satsningarna som läggs på den dagen ge en spelare ett automatiskt inträde i Kampanjen för en chans att vinna en av de Cash Drop-priserna som delas ut för den dag de 10 satsningarna är placerade. Spelare kan ha högst ett inträde vardera för varje dragningsdag. De vinnande anmälningarna för Cash Drop-priserna ska väljas slumpmässigt och inträdena och dragnignarna för varje Cash Drop-pris ska ske enligt följande:

Datum spelare kan gå med I Cash drop dragningar Cash drop inträdeskriterier Cash drop prisnamn Datum Cash drop priser blir dragna Värde av varje Cash drop pris Antal cash drop pris som ska delas ut
06/12/2017 1 inträde = Minst 10 satsningar placerade (satsningar kan vara från vilket värde som helst från minimum ovan) Cash Drop 1 07/12/2017 € 20 50
07/12/2017 1 inträde = Minst 10 satsningar placerade (satsningar kan vara från vilket värde som helst från minimum ovan) Cash Drop 2 08/12/2017 € 20 50
08/12/2017 1 inträde = Minst 10 satsningar placerade (satsningar kan vara från vilket värde som helst från minimum ovan) Cash Drop 3 09/12/2017 € 50 20
09/12/2017 1 inträde = Minst 10 satsningar placerade (satsningar kan vara från vilket värde som helst från minimum ovan) Cash Drop 4 10/12/2017 € 50 20
10/12/2017 1 inträde = Minst 10 satsningar placerade (satsningar kan vara från vilket värde som helst från minimum ovan) Cash Drop 5 11/12/2017 € 50 20
11/12/2017 1 inträde = Minst 10 satsningar placerade (satsningar kan vara från vilket värde som helst från minimum ovan) Cash Drop 6 12/12/2017 € 50 20
12/12/2017 1 inträde = Minst 10 satsningar placerade (satsningar kan vara från vilket värde som helst från minimum ovan) Cash Drop 7 13/12/2017 € 50 20
13/12/2017 1 inträde = Minst 10 satsningar placerade (satsningar kan vara från vilket värde som helst från minimum ovan) Cash Drop 8 14/12/2017 € 50 20
14/12/2017 1 inträde = Minst 10 satsningar placerade (satsningar kan vara från vilket värde som helst från minimum ovan) Cash Drop 9 15/12/2017 € 50 20
15/12/2017 1 inträde = Minst 10 satsningar placerade (satsningar kan vara från vilket värde som helst från minimum ovan) Cash Drop 10 16/12/2017 € 100 15
16/12/2017 1 inträde = Minst 10 satsningar placerade (satsningar kan vara från vilket värde som helst från minimum ovan) Cash Drop 11 17/12/2017 € 100 15
17/12/2017 1 inträde = Minst 10 satsningar placerade (satsningar kan vara från vilket värde som helst från minimum ovan) Cash Drop 12 18/12/2017 € 100 15
18/12/2017 1 inträde = Minst 10 satsningar placerade (satsningar kan vara från vilket värde som helst från minimum ovan) Cash Drop 13 19/12/2017 € 100 15
19/12/2017 1 inträde = Minst 10 satsningar placerade (satsningar kan vara från vilket värde som helst från minimum ovan) Cash Drop 14 20/12/2017 € 200 10
20/12/2017 1 inträde = Minst 10 satsningar placerade (satsningar kan vara från vilket värde som helst från minimum ovan) Cash Drop 15 21/12/2017 € 300 10

6.3 För tydlighet, varje ackumulerad €30 (eller motsvarande valuta) som satsats på Highlander™ Online Slot under Inträdesperioden, får spelaren en automatisk inmatning för att vinna en av Huvudpriserna samt en insats för att vinna en av Cash Drop Priser, med sistnämnda beroende på datum och antal insatser placeras, enligt vad som anges i punkt 6.2 ovan.
7. När vinnande inträden har valts slumpmässigt ska vinnarna meddelas enligt följande:
7.1 Huvudpriserna. Dragningen ska ske torsdagen den 21 december 2017. Senast 18:00 fredagen den 29 december 2017 kommer spelarna som har vunnit huvudpriserna ("Huvudpris vinnarna") att meddelas av Play Fortuna. För att kunna hämta sitt Huvudpris måste varje Huvudprisvinnare meddela Play Fortuna att de accepterar Huvudpriset inom 48 timmar efter att ha anmälts av operatören av deras seger. Det blir inga återdragningar för Huvudpriserna. Om det inte är möjligt att utfärda ett Huvudpris, förbehåller Play Fortuna rätten att stänga kampanjens främsta teckningspriser.
7.2 Cash Drop-priserna. Cash Drop-priserna kommer att dras enligt tabellen i punkt 6.2 ovan. Kommer Play Fortuna att meddela var och en av Cash Drop-vinnarna av de vunna priserna. För att kunna hämta sina Cash Drop-priser måste varje Cash Drop-vinnare meddela Play Fortuna att de accepterar Cash Drop-priset inom 48 timmar efter att ha meddelats om sin seger. Det kommer inga återdragningar för Cash Drop-priser.
8. När vinnarna har accepterat alla priser, kommer kampanjen att stängas och inga ytterligare drag görs.
9. Play Fortuna’s beslut om någon aspekt av Kampanjen är slutgiltig och bindande och ingen korrespondens kommer att ingå om den.
10. Deltagarna accepterar och accepterar att vara bundna av dessa användarvillkor när de lämnar in en ansökan om inträde för att komma in i kampanjen. Play Fortuna förbehåller sig rätten att vägra inträde eller vägra att tilldela ett pris till någon som bryter mot dessa Allmänna Villkor.
11. Play Fortuna förbehåller sig rätten att hålla ogiltig, avbryta, avbryta eller ändra kampanjen där det blir nödvändigt att göra det.
12. Play Fortuna, dess licensgivare och licensieringsparterna är inte ansvariga för skada, förlust, skada eller besvikelse som någon spelare spelar in i Kampanjen eller som ett resultat av att acceptera något pris. Vinnare och spelare är överens om att släppa, ansvarsfrihet och hålla skada Play Fortuna, dess licensgivare och Licensparterna från och mot eventuella skadestånd eller skadeståndsansvar på grund av skador, skador eller förluster för någon person (inklusive död) eller egendomen hos någon art som helt eller delvis, direkt eller indirekt, resulterar i acceptans, innehav, användning eller missbruk av erbjudna priser eller deltagande i denna kampanj.
13. Vinnarna kan bli ombedda att delta i reklam i samband med Kampanjen. Det kan innebära att deras namn och fotografi publiceras i alla media. Play Fortuna och / eller dess licensgivare kan använda något Inträde för marknadsföring eller marknadsföring på sina webbplatser och sociala medier under Kampanjperioden och i rimlig tid efteråt. Genom att begära inträde, varje deltagare:
13.1 Ger Play Fortuna och dess licensgivare exklusivt tillåtelse att använda innehållet däri (vilket kan inkludera deltagarens namn, bild och likhet) över hela världen i alla och alla medier ("Specifierade syften");
13.2 bekräftar att Play Fortuna och dess licensgivare inte är skyldiga att använda någon del av inträdet och att deltagaren inte har rätt att erhålla några intäkter som kan härledas från inträdet.
14. Det är spelarens ansvar att se till att det är lagligt för dem att delta i Kampanjen i vilken jurisdiktion de lägger på riktiga pengar på Play Fortunas webbplatser.