Tre spel. Tre Världar. Tre Uppdrag.

Vinn upp till € 20 000 i kampanjen av Microgaming!

Kära vänner, Microgaming uppmanar alla boende i Play Fortuna till "Tre spel. Tre Världar. Tre Uppdrag." lotteriet, som kommer att pågå från 23 april till 1 maj. Vi har förberett 75 kontantpriser för upp till €1 000 och en spännande resa till valfri destination till ett värde upp till €5 000.
För att få en lotterbiljett måste du slutföra någon av följande tre uppgifter:

Vi påminner dig om att ett uppdrag kan utföras flera gånger under kampanjperioden på ett visst spel.
Fler avslutade uppdrag - högre chanser att vinna.

Huvudpriser värda €10 000 enligt följande (“Huvudpriser"):

Amoun Pris
5 500 €
10 200 €
55 100 €

VIP priser värda €10 000 enligt följande ("VIP priser”):

Amoun Pris
1 Upplevelse
5 1 000 €

Trippel lycka är aktiverad!
Deltagare, på era platser ...

+Regler och villkor för “Tre spel. Tre Världar. Tre Uppdrag.” Quickfire Network kampanjen

1. “Tre spel. Tre Världar. Tre Uppdrag.” Quickfire Network kampanj ("kampanj") är öppen för alla spelare som lagligt kan placera pengar på Play Fortuna’s hemsida och är 18 år eller äldre ("Spelare").
2. GMT-tidzonen gäller alla gånger som anges i dessa villkor för Kampanjen ("Villkoren").
3. Kampanjen börjar när spelet läggs ut på Play Fortuna hemsida (s) måndagen den 23 april 2018 och kommer att löpa fram till den tid som priserna (enligt nedan) tilldelas ("Kampanjperiod").
4. Följande priser är tillgängliga att bli vunna av spelare (tillsammans "priserna"):
4.1 Huvudpriser värda €10 000 enligt följande (“Huvudpriser"):
4.1.1 5 x kontantpengar värda €500 per styck;
4.1.2 10 x kontantpengar värda €200 per styck;
4.1.3 55 x kontantpengar värda €100 per styck.
4.2 VIP priser värda €10 000 enligt följande ("VIP priser”):
4.2.1 1 x resa till en destination enligt vinnarens val, vilket inkluderar kostnader för resor och boende och fickpengar med ett värde av € 5 000; och
4.2.2 5 x kontantpengar värda €1 000 vardera.
5. Huvudpriserna och VIP priserna (varje "Pris" och alla "Priserna") är beroende av tillgänglighet. Play Fortuna förbehåller sig rätten att ersätta priserna till andra av samma slag eller värde utan att meddela. Priserna är inte utbytbara och är oöverförbara.
6. En spelare kan komma in i kampanjen ("Inträde") under Inträdesperioden, enligt följande:
6.1 Huvudpriser.
6.1.1 För varje ackumulerad 100 riktiga pengar satsningar av vilket värde som en spelare placerat på Goldwyn's Fairies spelet under Mission 1 inträdesperioden ("Mission 1") kommer spelaren att automatiskt delta i Kampanjen för en chans för att vinna en av huvudpriserna.
6.1.2 För varje ackumulerad €25 (eller motsvarande valuta) riktiga pengar som en spelare satsat på Jungle Jim-El Dorado spelet under Mission 2 inträdesperioden ("Mission 2"), kommer spelaren att automatisk delta i Kampanjen för en chans att vinna en av huvudpriserna.
6.1.3 För varje gång en spelare utlöser minst 10 free spins (antingen inledande eller återställda Free Spins) på Forbidden Throne spelet under Mission 3 inträdesperioden ("Mission 3"), kommer spelaren att automatisk delta i kampanjen för en chans att vinna huvudpriser.
6.1.4 Det finns ingen gräns för hur många gånger en spelare kan komma in i kampanjen för att ha en chans att vinna en av huvudpriserna.
6.1.5 De vinnande inträdena till huvudpriserna väljas slumpmässigt och dragningen huvudpriserna äger rum fredagen den 04 maj 2018.
6.2 VIP priser.
6.2.1 För varje Mission 1, Mission 2 och Mission 3 som uppnåtts av en spelare får spelaren automatisk delta i Kampanjen för att vinna ett av VIP priserna. På samma sätt, om en spelare uppnår två Mission 1, två Mission 2 och 2 Mission 3, kommer spelaren att få två automatiska poster i Kampanjen för en chans att vinna ett av VIP priserna, och så vidare.
6.2.2 Det finns ingen gräns för hur många gånger en spelare kan komma in i kampanjen för en chans att vinna ett av VIP priserna.
6.2.3 De vinnande anmälningarna till VIP priserna väljas slumpmässigt och dragningen för VIP priserna äger rum fredagen den 04 maj 2018.
6.3 För klarhet, för varje Mission 1, Mission 2 och Mission 3 som uppnåtts av en spelare, kommer spelaren automatisk få en post för att vinna ett av VIP priserna samt tre automatiska poster för en chansa att vinna ett av Huvudpriserna.
6.4 Om någon av spelarens inträden under inträdesperioden görs med hjälp av bonusmedel eller delar från spelarens konto som hålls med Play Fortuna, ska det inte finnas några begränsningar som görs för en spelares chans att vinna något av de Priser eller vid tilldelningen av något pris till spelaren eller att spelarens inträde resulterar i att Spelaren vinner en pris.
7. När de vinnande inträdena har valts slumpmässigt ska vinnarna meddelas enligt följande:
7.1 VIP priserna. Dragningen ska ske fredagen den 4 maj 2018. Senast 18:00 onsdagen den 09 maj 2018 kommer spelarna som har vunnit huvudpriserna ("Huvudprisvinnare") att meddelas av Play Fortuna. För att kunna hämta sitt huvudpris måste varje huvudprisvinnare meddela Play Fortuna att de accepterar huvudpriset inom 48 timmar efter att ha blivit tillsagd av operatören om sin seger. Det blir inga återdragningar för huvudpriserna. Om det inte går att utfärda ett huvudpris, förbehåller Play Fortuna rätten att stänga dragningen för kampanjens fhuvudpriser.
7.2 VIP priserna. Dragningen ska ske fredag den 04 maj 2018. Senast 18:00 onsdagen den 09 maj 2018 kommer spelarna som har vunnit VIP-priserna (“VIP-prisvinnarna") att meddelas av Play Fortuna om vinsten. För att kunna hämta sitt VIP-pris måste varje VIP-vinnare meddela Play Fortuna att de accepterar VIP-priset inom 48 timmar efter att ha blivit tillsagd av operatören om deras seger. Det blir inga återdragningar för VIP-priserna. Om det inte går att utfärda ett VIP-pris, förbehåller Play Fortuna rätten att stänga dragningen för kampanjens VIP-priser.
8. När dragningens vinnare och VIP-vinnare (var och en "vinnare" och kollektivt "vinnarna") har accepterat alla priser, kommer kampanjen att stängas och inga ytterligare drag görs.
9. Beslut från Play Fortuna om någon aspekt av Kampanjen är slutgiltig och bindande och ingen korrespondens kommer att ingå om den.
10. Deltagarna accepterar att vara bundna av dessa användarvillkor när de lämnar in en post för att komma in i kampanjen. Play Fortuna förbehåller sig rätten att vägra inträde eller vägra att tilldela ett pris till någon som bryter mot dessa allmänna villkor.
11. Play Fortuna förbehåller sig rätten att hålla ogiltig, avbryta eller ändra kampanjen när det blir nödvändigt att göra det.
12. Play Fortuna och dess licensgivare är inte ansvariga för någon skada, förlust, eller besvikelse av någon spelare som spelar i Kampanjen eller som ett resultat av att acceptera något pris. Vinnare och spelare är överens om att frigöra, ansvarsfrihet och skada Play Fortuna och dess licensgivare från och mot eventuella påståenden, skador eller ansvar på grund av skador, eller förluster för någon person (inklusive död) eller egendom av något slag som resulterar helt eller delvis, direkt eller indirekt, från mottagande, innehav, användning eller missbruk av erbjudna priser eller deltagande i denna kampanj.
13. Vinnarna kan bli ombedda att delta i reklam i samband med Kampanjen. vilket kan innehålla publicering av deras namn och fotografi i all media. Play Fortuna och/eller dess licensgivare får, med vinnarens uttryckliga medgivande, använda allt i all media, vinnarens inträde ("Inträde") för marknadsföring på sina webbplatser och sociala medier under kampanjperioden och i rimlig tid efteråt (“speciella syften”). Om Play Fortuna och/eller dess licensgivare vill använda Inträdet ska det uppfylla alla skyldigheter enligt gällande lagstiftning om dataskydd, inklusive databeskyddslagen 1998, förordning (EU) 2016/679 (Allmänna databeskyddsförordningen) samt alla tillämpliga lagar och förordningar om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter som en part är föremål för, inklusive, i förekommande fall, de riktlinjer som utfärdats av den behöriga tillsynsmyndigheten och ska erhålla från Vinnaren:
13.1 uttryckligt och exklusivt tillstånd att använda något innehåll däri (vilket kan inkludera deltagarens namn, bild och likhet) över hela världen för de angivna syftena;
13.2 bekräftat att vinnaren inte gör invändningar mot Play Fortuna och dess licensgivare lagrar kopior av Inträdet helt eller delvis för de angivna ändamålen eller lagrar vinnarens kontaktuppgifter för det enda syftet att kontakta vinnaren eller överföring av delar eller hela inträdet och kontaktuppgifterna till en destination utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), särskilt Isle of Man, för de ändamål som anges i denna punkt 13.
13.3 bekräftelse att Play Fortuna och dess licensgivare inte är skyldig att använda någon del av Inträde och att Vinnaren inte har rätt att erhålla några intäkter som kan härledas från Inträdet.
14. Tillgängligheten av denna kampanj bör inte tolkas som ett erbjudande eller en inbjudan att använda kampanjen i något land eller jurisdiktion där sådan användning inte är tillåten.
15. Det är spelarens ansvar att se till att det är lagligt för dem att delta i Kampanjen i vilken jurisdiktion de lägger på riktiga pengar på Play Fortuna’s webbplatser.