"Hjul av lycka" Kampanj

Microgaming delar €25 000!

Här är en ny kampanj från vår goda gamla vän, som heter Microgaming, som är avsedd för frisläppandet av Reel Talent spelet. Få en lotteri biljett för varje insats som är högre än €25 i ett nytt spel och vinn ett av 164 priser från €50 till €5 000.
Kampanjen "Hjul av lycka" kommer att vara från 12 november till 20 november på Play Fortuna Casino.

Prispool (25 000 EUR):

Amoun Pris
1 5 000 €
3 1 000 €
10 500 €
20 200 €
30 100 €
100 50 €

Fantastiska priser väntar på dig!

Regler och Villkor för "Hjul av lycka" Quickfire Nätverkskampanj

 • 1. Hjul av lycka Quickfire Network Kampanj ("Kampanjen") är öppen för alla spelare som lagligt kan placera pengar på [Play Fortuna] s hemsida och är 18 år eller äldre ("Spelare").
 • 2. UTC tidszon gäller för alla tillfällen som anges i dessa villkor för thePromotion (“Regler och Villkor").
 • 3. Kampanjen påbörjas måndagen den 12 november 2018 och kommer att löpa fram till dess att priserna (enligt nedan) tilldelas ("Kampanjperiod").
 • 4. Följande priser är tillgängliga för att vinnas av Spelare (gemensamt “Priserna"):
  • 4.1 1 x kontantpris värt €5 000;
  • 4.2 3 x kontantpengar värda €1 000 vardera;
  • 4.3 10 x kontantpengar värda €500 varje;
  • 4.4 20 x kontantpengar värda €200 varje;
  • 4.5 30 x kontantpriser värda €100 vardera; och
  • 4.6 100 x kontantpengar värda €50 vardera.
 • 5. Priserna (varje "Pris" och kollektivt, "Priserna") är föremål för tillgänglighet. [Play Fortuna] förbehåller sig rätten att ersätta priserna av ett liknande slag utan att det meddela. Priserna är inte utbytbara och oöverförbara.
 • 6. A Spelare kan gå in i Kampanjen under Inträdesperioden, enligt följande:
  • 6.1 För varje ackumulerad €25 (eller motsvarande valuta) penga satsning som en spelare lagt på Reel Talent online spel under perioden mellan 00:01 på måndag 12 november 2018 och 23:59 tisdag 20 november 2018 ("Inträdesperiod") kommer spelaren att få ett automatisk inträde i Kampanjen ("Inträde") för att vinna ett av priserna.
  • 6.2 Det finns ingen gräns för hur många gånger en spelare kan komma in i kampanjen för en chans att vinna ett av priserna.
  • 6.3 Spelare får inte skapa mer än ett konto på [Play Fortuna] s hemsida för att komma in i Kampanjen från mer än ett konto under Inträdesperioden. Om det finns någon anledning att tro att det har brutits mot dessa användarvillkor, förbehåller [Play Fortuna] rätten att, enligt eget gottfinnande, utesluta en spelare från att delta i Kampanjen eller vägra att tilldela ett pris till en Spelare.
  • 6.4 De vinnande anmälningarna till priserna väljas slumpmässigt och dragningen för priserna äger rum torsdagen den 22 november 2018.
 • 7. När vinnande inträde har valts slumpmässigt ska vinnarna meddelas följande:
  Dragningen ska ske torsdagen den 22 november 2018. Senast kl 17:00 på måndagen den 26 november 2018, kommer spelarna som har vunnit priser ("Vinnare") att meddelas av [Play Fortuna] om vinsten. Det blir inga omdragningar för priserna. Om det inte går att utfärda ett pris, förbehåller [Play Fortuna] rätten att stänga dragningen för kampanjens priser.
 • 8. När vinnarna har accepterat alla priser, kommer kampanjen att stängas och inga ytterligare drag görs.
 • 9. Beslutet av [Play Fortuna] om någon aspekt av Kampanjen är slutgiltig och bindande och ingen korrespondens kommer att ingå om den.
 • 10. Inträdena accepterar och godkänner att de är bundna av dessa användarvillkor när de skickar in en förfrågan för att komma in i kampanjen. [Play Fortuna] förbehåller sig rätten att vägra inträde eller återbetalning att tilldela ett pris till någon som bryter mot dessa användarvillkor.
 • 11. [Play Fortuna] förbehåller sig rätten att hålla ogiltig, avbryta eller ändra kampanjen, där det blir nödvändigt att göra det.
 • 12. [Play Fortuna] och dess licensgivare är inte ansvariga för någon skada, förlust, eller besvikelse som någon spelare spelar in i Kampanjen eller som ett resultat av att acceptera någon pris. Vinnare och spelare är överens om att släppa, ansvarsfrihet och inte skada [Play Fortuna] och dess licensgivare från och mot eventuella påståenden, pågrund av skador eller förluster för någon person (inklusive död) i någon del, direkt eller indirekt, från acceptans, innehav, användning eller missbruk av vilket pris som erbjuds, eller deltagande i denna prenumeration.
 • 13. Vinnarna kan bli ombedda att delta i reklam i samband med Kampanjen. Vilket kan inkludera publicering av deras namn och fotografi i alla media. [Play Fortuna] och / eller dess licensgivare får, med vinnarens uttryckliga samtycke, använda datan överallt och alla media, vinnarens inträde (“inträde") för marknadsföring eller reklamändamål på webbplatsen och sociala medierna under Kampanjen Period och för rimlig tid efteråt (“speciella syften"). Skulle [Play Fortuna] och / eller dess licensgivare vilja använda inträdet ska det uppfylla alla skyldigheter enligt lagen om tillämplig dataskydd, inklusive dataskyddslagen 1998, förordning (EU) 2016/679 (Allmänna databeskyddsförordningen) och alla tillämpliga lagar och regler om skydd för enskilda med avseende på behandling av personuppgifter som en part är föremål för, inklusive, i förekommande fall, de riktlinjer och riktlinjer som utfärdats av den behöriga tillsynsmyndigheten och ska erhålla från Vinnaren:
  • 13.1 uttryckligt och exklusivt tillstånd att använda något innehåll däri (vilket kan inkludera deltagarens namn, bild och likhet) över hela världen för de angivna syftena;
  • 13.2 bekräfta att vinnaren inte gör invändningar mot [Play Fortuna] och dess licensgivare lagrar kopior av Inträdet helt eller delvis för de angivna ändamålen eller lagrar vinnarens kontaktuppgifter för det enda syftet att kontakta vinnaren eller överföring av del eller hela inträdet och kontaktuppgifterna till en destination utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), särskilt Isle of Man, för de ändamål som anges i denna punkt 13.
  • 13.3 bekräftelse att [Play Fortuna] och dess licensgivare inte är skyldig att använda någon del av Inträde och att Vinnaren inte har rätt att erhålla några intäkter som kan härledas från Inträdet.