Bus eller godis!

Få gåshud och vinn!

Halloween närmar sig och vi startar en kallblodig kampanj "Bus eller godis!". 
Vinn €20 000 på Play Fortuna kasino från den 11 oktober till den 24 oktober. Gör insatser från €20 och få lotteribiljetter. 
Halloween spelet ger dig 2 biljetter för varje insats av €20. Lost Vegas och Beautiful Bones spelen ger dig en biljett för varje insats av €20. 
Finalisterna av "Bus eller godis!" kampanjen kommer att få många gåvor och känslor!
Är du rädd för att vinna mycket pengar?

Amoun Prize
1 2000 €
3 1000 €
10 500 €
20 250 €
50 100 €

 

+Regler och Villkor för "Bus eller godis!" Quickfire Network Kampanj

 1. Oktobers "Bus eller godis!" Quickfire Network kampanjen är öppen för alla spelare som lagligt kan placera riktiga pengar på webbplatsen Play Fortuna och är 18 år eller äldre.
 1. GMT tidszon gäller för alla tider som anges i dessa villkor för Kampanjen.
 1. Kampanjen börjar onsdagen den 11 oktober 2017 klockan 00:01 och kommer att löpa fram till den tid som priserna (enligt nedan) tilldelas.
 1. Följande priser är tillgängliga för att bli vunna av spelare:
  • — 1 x kontantpris värt €2 000,
   — 3 x kontantpriser värda €1 000 vardera,
   — 10 x kontantpriser värda €500 vardera,
   — 20 x kontantpriser värda €250 vardera, och
   — 50 x kontantpriser värda €100 vardera.
 1. Priserna är beroende av tillgänglighet. Microgaming förbehåller sig rätten att ersätta priserna för en annan av samma slag eller värde utan att meddela. Priserna är inte utbytbara och överförbara.
 1. En spelare kan gå in i Kampanjen under perioden mellan 00:01 onsdagen den 11 oktober 2017 och 23:59 tisdagen den 24 oktober 2017, enligt följande:
  • — För varje ackumulerade €20 (eller motsvarande valuta) pengar som satsats av en spelare på HalloweenTM Online Spel under Inträdesperioden, kommer spelaren att få två automatiska poster i Kampanjen för en chans att vinna en av priserna.
   — För varje ackumulerad €20 (eller motsvarande valuta) satsning på realtid som placerats av en spelare i Lost Vegas eller Beautiful Bones spelen under insatsperioden, kommer spelaren att få ett automatiskt inträde i kampanjen för en chans att vinna en av priserna.
 1. Där finns ingen gräns för hur många gånger en spelare kan gå med i kampanjen.
 1. De vinnande inträdena väljs slumpmässigt och pristävlingen äger rum onsdagen den 25 oktober 2017.
 1. Kommer spelarna som har vunnit priser ("vinnare") att meddelas om vinsten av Play Fortuna ("Notifikation"). För att kunna ta sitt pris måste varje vinnare meddela Microgaming att de accepterar priset inom 48 timmar efter notifikationen. Om vinnaren inte tar priset inom den här tidsramen väljer Microgaming slumpmässigt en ny vinnare efter eget gottfinnande. Microgaming kommer att utföra upp till högst 3 åter dragningar. Om det inte är möjligt att utfärda ett pris efter 3e åter dragningen, förbehåller Microgaming rätten att stänga kampanjen.
 2. När vinnarna har accepterat alla priser, kommer kampanjen att stängas och inga ytterligare drag görs.
 3. Beslutet från Microgaming angående någon aspekt av Kampanjen är slutgiltig och bindande och ingen korrespondens kommer att ingå om den.
 1. Deltagarna accepterar och godkänner att de är bundna av dessa Villkor när de skickar en förfrågan om att få komma in i kampanjen. Microgaming förbehåller sig rätten att vägra tilldela ett pris till någon som bryter mot dessa Allmänna Villkor.
 1. Microgaming förbehåller sig rätten att hålla ogiltig, avbryta eller ändra kampanjen där det blir nödvändigt att göra det.
 1. Microgaming, dess licensgivare och licensieringsparterna ansvarar inte för skada, förlust, skada eller besvikelse av någon spelare som spelar i Kampanjen eller som ett resultat av att acceptera något pris. Vinnare och spelare är överens om att släppa ut, ansvarsfrihet och hålla skadefritt hos Microgaming, dess licensgivare och licensieringsparterna från och mot eventuella skadestånd eller skadeståndsansvar på grund av skador eller förluster för någon person (inklusive dödsfall) eller egendomen hos någon typ som helt eller delvis, direkt eller indirekt, resulterar i acceptans, innehav, användning eller missbruk av erbjudna priser eller deltagande i denna kampanj.
 1. Vinnarna kan bli ombedda att delta i reklam i samband med kampanjen. Detta kan innebära publicering av namn och fotografi i all media. Microgaming och/eller dess licensgivare kan använda deltagande för marknadsföring eller marknadsföring på sina hemsidor och sociala medier under kampanjperioden och i rimlig tid efteråt. Genom att delta, varje deltagare:
  — erbjuder Microgaming och dess licensgivare exklusiv tillåtelse att använda innehållet däri (vilket kan inkludera deltagarens namn, bild och likhet) över hela världen i alla medier ("Specificerade Syften");
  — protesterar inte mot att Microgaming och dess licensgivare lagrar kopior av deltagandet, helt eller delvis, för angivna ändamål eller lagrar deltagarens kontaktuppgifter för det enda syftet att kontakta vinnaren (vinnarna) eller överföring av del eller hela deltagandet och kontaktuppgifterna till en destination utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), särskilt Isle of Man, för de ändamål som anges i denna punkt 15 enbart;
  — erkänner att Microgaming och dess licensgivare inte är skyldiga att använda någon del av deltagandet och att deltagaren inte har rätt att erhålla några intäkter som kan härledas från inträdet.
 1. Det är spelarens ansvar att se till att det är lagligt för dem att delta i Kampanjen i vilken jurisdiktion de lägger riktiga pengar på hos PlayFortunas webbplatser.